FANDOM


sửa

1.               Điền vào bảng ở trang sau tính cát và hung của các cặp sao. Giải thích rõ ràng sự tương tác của các tinh đẩu thông qua nguyên lý hoặc các câu phú.


Tử Vi

Nhật

Đồng

Liêm

Phủ

Âm

Tham

Cự

Tướng

Lương

Sát

Phá

Không Kiếp

Kình Đà

Hỏa Linh

Tả Hữu

Xương Khúc

Khôi Việt

Ngũ Hành

Kỷ

Ất

Bính

Tân

Nhâm

Đinh

Mậu

Quý

Giáp

Quý

Nhâm

Mậu

Canh

Quý

Bính

Canh Bính

Đinh

Mậu Quý

Tân Quý

Bính Đinh

Hóa Khí

Kình Đà

x x x o

Hỏa Linh

o x

Không Kiếp

X

Lộc

o

Quyền

o

Khoa

o

Kỵ

x

Xương Khúc

o o o

Tả Hữu

O

o o

Khôi Việt

o o o

Quan Phúc

o o o

Thai Tọa

o o o

Hình Riêu

x x x

Tuần Không

x x x

Triệt Không

x x x

Thiên Mã

x o o

Lộc Tồn

o o o

<hero description="Thử xem" imagename="" cropposition=""></hero>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên